Jednorázový vstup

Jeden vstup  – 5€

Jeden vstup hot yoga – 10€