Článok blogu

Podávate si daňové priznanie sami?

  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3€.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:  Občianske združenie Yoga Srdcom

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Strážovská 2, 974 11 Banská Bystrica

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo( IČO): 50101765

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Formuláre na vytlačenie pre fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom:

Daňové priznanie TYPU A

Daňové priznanie TYPU B

POZOR pri vypisovaní IČO: 

Finančné riaditeľstvo udáva ako jednu z noviniek a najčastejších chýb zarovnanie IČO zľava doprava. Správne by to malo byť totiž zarovnané sprava doľava. Ak pritom obsahuje menej ako 12 číslic (zdôrazňujem, že každé IČO má len 8 číslic), nepoužité políčka ostávajú prázdne. Trošku zavádzajúce, však? Finančné riaditeľstvo ešte v závere svojej správy dodáva:

„Ak vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne automaticky. V  tomto prípade správca dane výzvu na opravu nesprávnych údajov nezasiela.“  
Z toho teda následne vyplýva – zlý zápis IČO a financie z 2% z daní z príjmu automaticky prepadajú štátu.