2% z dane

Ahojte priatelia,
 
radi by sme vás oslovili s malou~veľkou prosbou. Nečakali sme, asi ako nikto, že budeme musieť byť tak dlho zatvorení. Štúdio má vysoké náklady na nájom a elektriku, ktoré nám štát bohužial nepreplatí.
 
Radi by sme tímto všetkých milých ľudí poprosili o darovanie  2% z daní, ktoré pomôžu udržať finančné zdravie štúdia, kým bude treba. Aby sme potom spoločne mohli opäť oslavovať život a liečiť svoje telíčka aj myseľ vďaka joge a stretnutiam v našich/vašich nádherných priestoroch.
 
Keďže sme nestihli ako Občianske Združenie tento rok sa prihlásiť na 2%, našli sme priateľov z klubu DRACULA vďaka nášmu slovenskému thai boxerovi Vladkovi Moravčíkovi. A peniažky nám darované môžete poslať na ich OZ účet.
 
Avšak je potrebné vše správne označiť.
Vysvetlenie pripájame. Keby nebolo niečo jasné, kľudne sa nám emailom ozvite.
 
Ak aj náhodou nemáš možnosť darovať ty, možno manžel, rodičia, šéf či kamarát, ktorý má firmu a takto by si nám mohol pomôcť.
 
Ďakujeme za všetko za každú milú dušičku, čo udržuje pozitívne vibrácie a verí, že sa všetko už čoskoro skončí, aby sa nové slobodné a šťastné mohlo začať.
 
Ako vďaku pre spoločnosť by sme zorganizovali pár hodiny jogy pre lekárov a sestričky z 1. a 2. línie zadarmo čo v tejto situácii im určite všetkým prospeje.
 
Ako nám môžete darovať 2%??
 
1. po vyplnení papierov prosím pošli foto na info@jogasrdcom.sk
aby sme vedeli identifikovať od koho.
 
Je to z toho dôvodu, že tento rok nemôžeme prijímať 2% ako OZ Yoga Srdcom 
ale pomohli nám naši kamaráti a môžete nám pomôcť cez ich OZ. 
 
Ďakujeme, nižšie sú info ako postupovať 🙂
 
Deni, Daška a celý tím Joga Srdcom Vám zo srdca ďakujeme
 

INFO PRE DAROVANIE 2 % PRE AKTUÁLNY ROK

Postup pre fyzickú osobu, ktorá si sama podáva daňové priznanie:
 1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 3. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie na stránke.
 4. Ak nám chcete oznámiť, že ste Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste nám poukázali.

———————-

Postup pre fyzickú osobu, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu:

 1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 5. Naše údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 6. Ak nám chcete oznámiť, že ste Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad – adresu si nájdete tu:
  https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech.

———————-

Postup pre právnickú osobu:

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v náš prospech, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie na stránke.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech nás (prípadne ďalších prijímateľov).