Článok blogu

Tekuté telo – PSOAS – sval duše.

2-dňový workshop, ktorý ťa uvedie hlbšie a pootvorí nové vnútorné dvere vo svete nielen jogy, ale predovšetkým vnímania svojho tela.

Psoas: “sval duše”

V oblasti psoasu sa nachádza centrum nielen fyzického, ale aj energetického tela. Pôsobením vonkajších vplyvov na naše telo a emócie sa môže stať, že v oblasti psoasu telo časom stráca hybnosť a čo je veľmi dôležité spomenúť – citlivosť. Prúdenie tekutín a energie v tele môže byť týmto výrazne obmedzené. Postupne takto vznikajú návyky strachu a odporu. A s týmto, časom vznikajú aj nezdravé pohybové návyky a formovanie celkovej štruktúry tela.

===============
KEDY: 22.-23.9.2018
čas:
sobota od 9:00-18:00 (prestávka na obed) + nedeľa od 11:00-17:00 (prestávka na obed)
KDE: JOGA SRDCOM, Banská Bystrica (3.brána od radnice)
CENA: 80€

PRIHLÁSENIE : Cez webstránku www.jogasrdcom.sk – rezervačný systém – nájdi si workshop PSOAS SVAL DUŠE

+ pre zvyšné info o registrácii nám pošli email: info@jogasrdcom.sk
===============

WORKSHOP NÁJDEŠ AJ NA FACEBOOKU

Počas workshopu sa nebudeme zaoberať iba konkrétnym svalom, ale aj celou hlbokou myofasciálnou dráhou, ktorou je psoas súčasťou. Línia tkanív, ktorá ovplyvňuje dýchanie,srdce, trávenie, sexualitu, problémy s chrbticou a kĺbami, psychické, či emočné problémy.

Pre uvoľnenie psoasu budeme používať rôzne pohybové interakcie, spôsoby vedomého fasciálneho dotyku, zvuku a prácu, ktorá pozýva naše vedomie hlbšie do tela (embodiment). Pozveme do oblasti našej panvy prúdenie, plnosť, radosť, jemnosť a zároveň stabilitu.

Akýkoľvek pohyb robíme, tanec, beh, či joga, náš pohyb je vždy iniciovaný z nášho ohybného dynamického stredu. Čo dáva nášmu pohybu zmysel a súdržnosť, je kombinácia somatického vnímania, emočného vyjadrenia a vedomého zámeru.

A práve toto bude tvoriť základ tohto worshopu. Ak chceme aby náš pohyb bol naozaj plný, celistvý a radostný, je uvedomenie a cítenie psoasu kľúčové.

Mať uvoľnený, ale aj energiou naplnený psoas nám môže priniesť do života viac odvahy vykročiť za novým, alebo užiť si viac cestu po ktorej kráčame.

Workshop je vhodný aj pre praktikantov a učiteľov jogy, pilatesu, psychoterapeutov, masérov,koučov, tanečníkov, moverov, kranio-sakrálnych terapeutov.

LEKTOR:
Martin Ďuriš
je pohybovo-dotykový terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na stres a traumu uloženú v tele a vedomí. Úprimne ho však zaujíma téma zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Relatívne nový smer, ktorý je zameraný na rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným zámerom a predmetom štúdia.

Základ jeho práce tvorí jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu jogy a užitočné
poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z rôznych tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných pohybovo-dotykových terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk a frekvencia. A práve tieto princípy, tvoria
základ Martinovej práce.

Momentálne je Martin vo výcviku prof. Stanislava Grofa. Tento výcvik je zameraný na transpersonálnu psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím (Grof Transpersonal Training). Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces
orientovaná práca a nasledovanie živosti Poľa. Martinpristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky acitlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity.

viac o lektorovi a jeho zaujímavých článokoch sa dočítaš tu: www.martinduris.com