Článok blogu

2% z daní Postup pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete
poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená
podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v
prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že
chcete peniaze poslať do Občianskeho združenia YOGA SRDCOM:
IČO: 50101765
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Občianske združenie YOGA SRDCOM
Ulica: Strážovská
Číslo: 2
PSČ: 974 11
Obec: Banská Bystrica

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad ( podľa Vášho bydliska – adresu si
nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
 Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
 Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
Doplňujúce info:

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na
to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:
Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená na rozvíjanie jogy pre sociálne slabších alebo pre zdravotne postihnutých, joga pre dôchodcov a mnohé iné aktivity s jogou spojené, o ktorých vás budeme formou newslettru a soc.sieti informovať a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2019 do 12/2019 spolu s
ostatnými príspevkami.

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2018 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane,
ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie,
ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.
– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty
prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani
samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
– Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu