Workshop

Holotropné dýchanie

11.-12.9.

Technika holotropného dýchania, ako ju poznáme dnes vznikla na základe skúmaní a pozorovania liečivého a transformačného potenciálu neobvyklých stavov vedomia v rôznych kontextoch – v rituáloch domorodých kultúr, v praxi východných mystikov, či pri terapeutických sedeniach so substanciami. Táto metóda prišla na svet v období, keď Stanislav Grof so ženou Christinou hľadali spôsob ako sprostredkovať tento potenciál v aktuálnom spoločenskom nastavení.


Holotropné dýchanie je spojením dychu, evokatívnej hudby a cielenej práce s telom v podpornom a bezpečnom settingu. Bádaním na poli psyché pri holotropnom dýchaní expandujeme vedomie, spájame sa s vnútornou múdrosťou a rozširujeme tak mapu vnútorných svetov o ďalšie úrovne poznania. Ponúkajú sa nám nové pohľady na vnímanie reality a vhľady do situácii z bežného života. Je to hlboko ozdravný proces pre jednotlivca, rodinný i spoločenský systém.


Workshop začneme v piatok večer úvodom do transpersonálnej psychológie, povieme si, čo zahŕňa holotropná prax a práca s rozšírenými stavmi vedomia. Prvé dýchanie bude v sobotu doobeda, po obednej pauze pokračujeme druhým dýchaním. Spolu sa dýcha dvakrát, jeden krát budeš v pozícii dýchajúceho a jedenkrát v pozícii prísediaceho – sittera. Kreslením mandaly, či tvorbou soul collage začneme skúsenosť integrovať už počas workshopu a pri večernom zdieľaní si povieme viac o možnostiach ako začleniť holotropnú prax do každodenného života a ako sa o seba následujúce dni postarať.


Spanie počas workshopu je v každého vlastnej réžii, takisto aj strava. Čaj, káva a občerstvenie Ti bude po celý čas k dispozícii. Dones si pohodlné oblečenie, šatku alebo masku na oči a uzatvárateľnú fľašu na vodu.
Vyhraď si čas od začiatku workshopu v piatok až po koniec v nedeľu pre seba a neplánujete si stretnutia, či iné aktivity.

KEDY: september
KDE: Niyama
Horná 14, Banská Bystrica


Facilitátor: Martin Ďuriš

Cena: dobrovoľný príspevok

(Príspevok bude anonymný. Môžeš na konci workshopu prispieť toľko, koľko môžeš a chceš. Ak budeš chcieť zaplatiť plnú cenu, tá je, pre orientáciu, 110 eur. Je to o vzájomnej dôvere, úcte a rešpekte. Boli by sme radi aby peniaze neboli žiadnou prekážkou k vzájomnému stetnutiu a hlbšej práci.)


Registrácia: u lektora
martin.duris82@gmail.com
0949 141 025

www.martinduris.sk