Nová Joga Srdcom

Kde je silný zámer tvorený srdcom, tam sa vždy nájde cesta.
Ďakujeme intuícii, že nás vedie a vesmíru, že nám pomáha.
Ďakujeme naším šikovným mužom, že zhmotnili sen dvoch žien.