• Možnosť dohodnúť si súkromné hodiny po individuálnej dohode s lektorom.
  • Možnosť prenájmu celého štúdia v časoch, kedy nie su hodiny jogy alebo workshopy.