Lektori

Som sprievodkyňa na ceste k sebe.

Robím osobné aj online stretnutia, konzultácie, poradenstvo, intuitívne rozhovory, terapie s prepisom programov.

Sprevádzam ľudí na ceste k sebe cez liečivé rozhovory. Vediem ľudí k sebapoznaniu, k ich vlastnému zdroju, kde sú ukryté všetky odpovede a riešenia na situácie, ktoré zažívajú.

Pri rozhovoroch sa nechávam viesť mojou intuíciou a vedomím v napojení na zdroj. Niekedy je to hlboká práca s prepisom programov, niekedy intuitívny rozhovor, kde vnášam svoj vhľad a jasnosť do danej situácie.

Na stretnutiach odovzdávam moje poznania a techniky, ktoré mi pomohli na mojej ceste.

Verím v to, že všetci sme strojcom svojho šťastia a napojením sa na svoj vlastný zdroj, na svoje srdce sa môže každý z nás stať tvorcom, vystúpiť z role obete a žiť šťastný a naplnený život.

Maľujem podporné energetické obrazy, mandaly so zámerom, ktoré pomáhajú na všetkých úrovniach na ceste liečenia, sebauzdravenia, sebapremeny.

Súčasťou mojej práce sú aj hlboké terapeutické masáže, kde liečenie prebieha aj na úrovni fyzického tela. Najväčším darom je pre mňa, keď vidím, že to čo robím ma zmysel a ako sa klientom po stretnutiach menia životy, vzťahy a stávajú sa tvorcami svojich životov.

Môj príbeh:

Moja ceste sebapremeny začala po narodení môjho syna a následnom rozchode s manželom, keď sa mi moja krásna ilúzia o živote rozsypala ako domček z kariet.

Veľký zlom nastal v mojom 26. roku života, keď som sa ocitla na úplnom dne a rozhodla som sa preskladať všetko v mojom vnútri od základov. Vďaka shiatsu masážam a terapiám som sa postavila na nohy.

Zásadnou zmenou v mojom živote však bol odchod do iného mesta a prostredia, kde som začala intenzívnu prácu na sebe cez sebarozvojové semináre, šamanské techniky, terapie s následnou integráciou do života. Sebaspoznávanie a rozvoj osobnosti sa stal mojou prirodzenou súčasťou, cestou ktorá nekončí a ktorá ma nesmierne a napĺňa.

Postupne som nabrala odvahu odísť z práce a začala maľovať mandaly na hodváb. Ich maľovanie vo mne prehlbovalo intuíciu a napojenie na zdroj. Bola to tiež moja prvá skúsenosť v nalaďovaní sa na klienta a jeho vnútorný svet. Môj prvý krok s prácou duše človeka.

Masáže, ktoré som k tomu pridala sa stali mojou prvou terapeutickou praxou. Postupne som si uvedomila schopnosť vidieť veci vo viacerých vrstvách a rovinách a rozpoznávať nezdravé programy.

Ľudia si ku mne začali stále častejšie chodiť po radu, vhľad do danej situácie, či rozhovor a vnímala som ako ma to veľmi napĺňa. To ma motivovalo urobiť si terapeutický výcvik „Ukotvenie v zdroji“ u Tary Svobodovej, mojej najmilšej učiteľky a blízkej duši a doplniť si ďalšie nástroje a techniky.

Som veľmi vďačná všetkým mojim učiteľom, terapeutom, šamanom, ktorí ma na mojej ceste sprevádzali, učili, inšpirovali, ako aj mojim učiteľom zo života, môjmu synovi, bratovi, rodičom a všetkým partnerom, ktorí mi vstúpili do života a vďaka ktorým mohli byť zvedomené moje neprijaté časti a tým sa mohol uzdraviť môj vzťah samej k sebe.

Z celého srdca ďakujem, že mi je umožnené túto prácu robiť a podieľať sa tým na šírení svetla a lásky tu na Zemi a prebúdzať vedomie v nás.

Ďakujem Vám všetkým, ktorým môžem odovzdávať svoje posolstvá, ktorých môžem inšpirovať. Len vďaka vám môžem robiť čo ma tak bytostne baví a napĺňa.