Workshop

Kirtan ~ muzikoterapia

12.9.2021

„Prostredníctvom Kirtanu zažívame svet srdcom,
je to akoby si objímal celý vesmír“

~ Ponúkam ti zámienku dopriať si čas a priestor pre seba, pre svoje telo, myseľ a dušu v spoločnosti ľudí s podobným zámerom. Je to príležitosť zavrieť na chvíľku za sebou dvere a otvoriť sa objavovaniu niečoho nového vo svojom vnútri.

~ Najlepšie je od tohto workshopu neočakávať nič 😉 Vstúpiť do priestoru ako nepopísaný list papiera. Nechať  svoje telo, svoju myseľ a svoju dušu aby sa roztancovali vo fyzickom pohybe počas aktívnej pohybovej meditácie a vo vibráciách tónov harmónia sa naladili na špecifické liečivé frekvencie mantier.

Práve vtedy keď nič neočakávaš  môže sa tvoja bytosť opäť stretnúť s vnútornou slobodou, dotknúť sa svojej krehkosti, objaviť cez ňu svoju silu a pocítiť ako ťa oceán lásky obklopuje a prijíma v jednote.

Stretnutie pozostáva z aktívnej pohybovej meditácie, ktorá nás dokonale naladí na kirtan – spievanie mantier.

~ niečo viac o kirtane ~

Kirtan je jeden zo spôsobov chantovania /repetitívneho spievania/ mantier, ktoré sú väčšinou v jazyku sanskrit (pôvodný najstarší jazyk sveta).

Počas našich kirtanových stretnutí sa budeme prostredníctvom vibrácií mantier a hudby harmónia bez námahy dostávať do hlbších stavov vedomia, kde dochádza k fyzickému liečeniu, uvoľňovaniu emócií a predovšetkým k otváraniu sa našich sŕdc. Toto všetko môžeš zažívať nie len keď sa aktívne do spevu zapojíš, ale aj vtedy keď len počúvaš a necháš sa unášať liečivými zvukmi hudby, spevu a vibrácií.

 

~ niečo viac o aktívnej pohybovej meditácii ~

V našom každodennom živote môže byť náročné si vedieť vychutnať každý jeho okamžik a získať z každého okamžiku to najlepšie. Na to je potrebné aby sme sa stali vnímavý. Byť vnímavý, znamená byť uvoľnený. Meditácia ponúka uvoľnenie sa cestou do vnútra.

Aktívne pohybové meditácie sú špeciálne vytvorené Oshom práve pre nás, ľudí žijúcich v tomto svete, v tejto dobe. Pomocou pohybu sa postupne presúvame z mysle do tela. Uvoľňujeme ho v spontánnom tanci alebo inej forme pohybu, nechávame odísť fyzický a psychický stres. Po aktívnej časti sa telo postupne utišuje a spomaľuje a až potom je človek pripravený v tichosti pozorovať a nechať všetko plynuť.

Aktívne pohybové meditácie sú vhodné úplne pre všetkých bez ohľadu na vek, pohlavie či skúsenosti s meditovaním. Môže to byť tvoj spôsob ako vyprázdniť myseľ, naštartovať energiu  uvoľniť napätie a začať viac vnímať život.

Program:
– 20 min skôr- registrácia, úvod a naladenie sa

KEDY: 12.9.2021 o 18:00 hod
KDE: Niyama
Horná 14, Banská Bystrica

Spev a hra na harmónium: Sagari

Cena:  15 e(nergií) 

Registrácia: na našej stránke REZERVÁCIE – ROZVRH – Kirtan spievanie mantier