Lektori

Čchi kungové cvičenia cvičím už viac ako 22 rokov, ako súčasť zložitejšieho systému, ktorý sa nazýva Tai-chi chuan. Navštevujem najvyššieho majstra v Japonsku, od ktorého sa učí novým technikám, ktoré neskôr odovzdávam svojim žiakom na hodinách na Slovensku či na workshopoch v zahraničí. Súčasný spôsob života prináša množstvo zdravotných problémov. Čchi kung je cestou, ako získať späť stratený pocit celistvosti. Workshopy sú vždy na pár hodiny jeden-dva krát do mesiaca.