Článok blogu

 Postup pre právnické osoby

  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov
    s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8€).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 50101765
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Občianske združenie YOGA SRDCOM
Ulica: Strážovská
Číslo: 2
PSČ: 974 11
Obec: Banská Bystrica

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na Váš daňový úrad ( podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

– Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Formulár na vytlačenie:

DAŇOVÉ PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSÔB


POZOR pri vypisovaní IČO:

Finančné riaditeľstvo udáva ako jednu z noviniek a najčastejších chýb zarovnanie IČO zľava doprava. Správne by to malo byť totiž zarovnané sprava doľava. Ak pritom obsahuje menej ako 12 číslic (zdôrazňujem, že každé IČO má len 8 číslic), nepoužité políčka ostávajú prázdne. Trošku zavádzajúce, však? Finančné riaditeľstvo ešte v závere svojej správy dodáva:

„Ak vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne automaticky. V  tomto prípade správca dane výzvu na opravu nesprávnych údajov nezasiela.“  
Z toho teda následne vyplýva – zlý zápis IČO a financie z 2% z daní z príjmu automaticky prepadajú štátu.