Článok blogu

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi (vid. nižšie)
  5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu daňového úradu si nájdete TU.

Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie (edit.pdf)
Potvrdenie o zaplatení dane (edit.pdf)


Doplňujúce info:
Vami poukázaná suma 2% z dane bude rozdelená na rozvíjanie jogy pre sociálne slabších alebo na znovu obnovovanie jogového priestoru a nákupu pomôcok na hodiny jogy a to v priebehu nasledujúcich
12 mesiacov od 01/2020 do 12/2020.

Prispievanie do systému cez 2% z dane neumožňuje identifikovať akú sumu sme od koho konkrétneho obdržali. Z toho dôvodu môžeme príspevky
2% z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov.

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.

– Do kolónky ROK sa píše 2018

Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.