Tai-či-čuan

Starý čínsky systém meditácie v pohybe, ktorý pomáha zbaviť sa zdravotných problémov vyvolaných súčasným spôsobom života

Tai Chi je starý čínsky systém meditácie v pohybe, ktorý pomáha zbaviť sa zdravotných problémov vyvolaných súčasným spôsobom života, ale aj získať späť stratený pocit harmónie v dnešnom uponáhľanom svete. Tai Chi znamená Jin a Jang. Je to bojové umenie, zdravotný systém, životná filozofia. Na mojich cvičeniach pracujem so štruktúrou tela, fyzickou a mentálnou rovnováhou, pozornosťou a vedomím vnímaním. Na mojich hodinách cvičíme bez skratiek a hudby, trpezlivým napodobovaním pohybov učiteľa, aby pozornosť meditácie v pohybe nebola rušená.

Rozvrh

Hodiny Tai či sa u nás učia formou nedeľných workshopov a to vždy v čase od 13:30 do 17:00h. Dátumy týchto workshopov si môžeš nájsť na ZOZNAME WORKSHOPOV. 

Tai Či znamená Jin a Jang a Čuan je metóda, ktorá umožňuje ich poznávanie.

Je možný návrat k svojej podstate, ktorá je dokonalá?
Odveká túžba ľudstva – rôzne sú cesty k nej. Jednou z nich je Tai Či Čuan – bojové
umenie, životná filozofia a mnohé ďalšie možnosti rozvoja, o ktorých sa môžeš
dozvedieť viac na mojich workshopoch.

V súlade s princípmi Univerza, pohyb prirodzený štruktúre nášho tela, prepojenie síl
Zeme a Neba v človeku. Cesta poznávania cez seba, vďaka ľudskému telu a mysli, vedúca k vedomiu –
uvedomeniu sa. Stať sa vnímavejším, fyzicky a mentálne schopnejším.

Na mojich workshopoch pracujem so štruktúrou tela, fyzickou a mentálnou rovnováhou,
pozornosťou a vedomým vnímaním, počúvaním vnútorných signálov čo vedie k obnove
mnohých, človeku daných schopností.

Základ praktiky je tvorený presnou sekvenciou pohybov, ktoré nazývame Forma.
Pomalé, na seba nadväzujúce cvičenia, niektoré jednoduchšie, iné zložitejšie, ale vždy
prispôsobené zvládaniu skupiny.

Odporúčam od začiatku zachytávať základné princípy držania správnej pozície tela,
neskôr princípy pohybu, ktoré sú v súlade s bio-štruktúrou človeka a na základe ktorých
funguje celý vesmír.

PRE KOHO JE HODINA VHODNÁ:  Cvičenia sú otvorené pre všetkých, ktorých zaujíma objavovať svet a seba cestou Tai Či.
Niektoré sú pre tých, čo sa rozhodli vedieť viac a poznať hlbšie…