Článok blogu

zdravý chrbát I. s Luci

Hodina zdravý chrbát vychádza z pôvodnej hatha yogy. Hodina je určené pre úplných začiatočníkov, ktorí chcú ochutnať čaro jogy, pocítiť pokoj, harmóniu, radosť zo života a lásku. Asány budú jednoduché, plynulé, zamerané na liečenie chrbtice a kĺbov, vitalitu a zdravie. 

Naučíme sa správne dýchať, utišovať myseľ, postupne zdokonalíme schopnosť koncentrácie a bezpečne cez vedomý pohyb vykonávať jednotlivé pozície, pričom dôraz budeme klásť najmä na správne zarovnanie tela, čím aj bezpečne posilníme celé fyzické telo. 

Na záver každej hodiny budeme cez meditáciu nachádzať svoju vnútornú silu, rovnováhu a pokoj. Verím, že Vám moje hodiny prinesú zdravie, mier mysli a radosť na duši.